Задача №2 за warp build

След успехите на първата задача, е ред на следващата!

Този път желаещите трябва да построят модерна къща. Изискванията са по-скоро за дизайн отколкото за функционалност. Вижте примерни снимки:

Задача №2

Вашият коментар