Резиденции

Резиденцията представлява лично парче земя от света, в което само играчът има право да строи, чупи или отваря сандъци и др. Така постройките и вещите там са защитени от останалите. Вижте командите за работа с резиденциите тук:

/res auto
Обяснение: Създай максимално голяма резиденция около себе си
select:

– Тази команда избира място в света за създаване на резиденция.
– /res select [x] [y] [z] – избира радиус от блокове като вие сте в средата.
Обяснение: Команди за избиране на място
SubCommands:
coords:
Обяснение: Покажи избраните координати

/res select coords
size:
Обяснение: Покажи размерът на избраното място

/res select size
auto:
Обяснение: Включи инструмента за автоматично избиране

/res select auto
cost:
Обяснение: Виж цената на избраното място

/res select cost
vert:
Обяснение: Разшири избраното място вертикално

/res select vert
– Ще разшири избраното място от най-ниското до най-високото възможно
място.
sky:
Обяснение: Разшири избраното място до небето

/res select sky
– Разшири до максималната допустима височина.
bedrock:
Обяснение: Разшири до минималната допустима низина

/res select bedrock
– Разширява избраното до най-ниската възможна точка
expand:
Обяснение: Разшири мястото в желаната посока

/res select expand <цифра>
– Разширява с <цифра> блокове в посоката, в която гледаш.
shift:
Обяснение: Преместване на избраната селекция

/res select shift <цифра>
– Измества избраното място с тази <цифра> в посоката, към която гледаш.
chunk:
Обяснение: Избери чънка, в който се намираш.

/res select chunk
– Избира чънка, в който стоиш в момента.
residence:
Обяснение: Избери съществуващо място в резиденцията.

/res select residence <резиденция>
– Избира съществуващо място в резиденцията.
worldedit:
Обяснение: Избира място според избраното с WorldEdit.

/res select worldedit
– Избира място точно според селекцията, направена с WorldEdit.
padd:

/res padd <резиденция> [играч]
– Добавя най-важните права за резиденцията на този играч.
Обяснение: Добави играч в резиденцията.
placeholders:

/res placeholders (parse) (placeholder) (имеиграч)
Обяснение: Списък с плейсхолдърите
parse: [result]
signconvert:

/res signconvert
– Ще опита да прехвърли информацията на табели, създадени с други плъгини
Обяснение: Конвертира информацията на табелите от други плъгини
listallhidden:

/res listhidden <страница>
– Показва всички скрити резиденции в сървъра.
Обяснение: Виж всички скрити резиденции
bank:

/res bank [deposit/withdraw] <резиденция> [сума]
– Трябва да стоиш в резиденцията или да напишеш нейното име в командата
– Трябва да иамш право на флагът +bank.
Обяснение: Операции с пари в резиденцията
create:

/res create [residence_name]
Обяснение: Създаваш резиденция
listall:

/res listall <страница> <worldName> <-a/-f>
– Показва всички налични резиденции
Обяснение: Покажи всички резиденции


/res info <резиденция>
– Остави празно <резиденция>, за да видиш информация за резиденцията в която
се намираш.
Обяснение: Показва информация за резиденция.
area:
Обяснение: Управлявай пространството в резиденцията.


SubCommands:
list:
Обяснение: Списък на самостоятелните зоните в резиденцията

/res area list [резиденция] <страница>
listall:
Обяснение: Виж списък с физическите зони в резиденцията

/res area listall [резиденция] <страница>
add:
Обяснение: Добави самостоятелна зона в самата резиденция

/res area add [резиденция] [имезона]
– Първо избери две точки с инструмента за избиране на пространство.
remove:
Обяснение: Премахване на самостоятелни зони в резиденция

/res area remove [резиденция] [имезона]
replace:
Обяснение: Замести самостоятелни зони в резиденция

/res area replace [резиденция] [имезона]
– Първо трябва да избереш две точки с инструмента за избиране на място.
– Ако има разлика в размерите на зоните, ще бъдете таксувани за разликата
give:

/res give <резиденция> [имеиграч] <-s>
– Предава резиденцията ти на посочения играч
Обяснение: Даваш резиденцията си на друг играч.
renamearea:

/res removeworld [резиденция] [староиме] [новоиме]
Обяснение: преименуване на самостоятелна зона в резиденция
contract:

/res contract (резиденция) [цифра]
– Намаля размера на резиденцията в посоката, в която гледаш.
– Името на резиденцията не е задължително
Обяснение: Намаля размера на резиденцията в посоката, в която гледаш
check:

/res check [резиденция] [флаг] (имеиграч)
Обяснение: Провери валидните за теб флагове
gset:

/res gset <резиденция> [група] [флаг] [true/false/remove]
– За да видиш списък с флаговете, напиши /res flags ?
Обяснение: Настрой флаговете за избрана група в резиденцията
list:

/res list <имеиграч> <страница> <свят>
– Показва списък с резиденциите на играч (без скритите).
– Ако глеадш списък със своите, тогава виждаш и скритите.
– За да видиш резиденциите на всички, напиши /res listall.
Обяснение: Списък резиденции
version:

/res version
Обяснение: Версия на резиденциите
tool:

/res tool
Обяснение: Погледни кой инструмент избира място за резиденция и кой дава
информация
pdel:

/res pdel <резиденция> [имеиграч]
– Премахва важните флагове за играч
Обяснение: Премахва играч от резиденцията.
market:

/res market ? for more Info
Обяснение: Продай, купи или дай под наем резиденция
SubCommands:

Обяснение: Виж икономическа информация за резиденцията

/res market Info [резиденция]
– Показва дали резиденцията се продава или се дава под наем и на каква
цена.
list:
Обяснение: Показва списък с продаваните и даваните под наем резиденции

/res market list [rent/sell]
SubCommands:
rent:
Обяснение: Списък с резиденциите под наем.

/res market list rent
sell:
Обяснение: Lists for sale residences.

/res market list sell
sell:
Обяснение: Продай резиденция

/res market sell [резиденция] [цена]
– Обявява резиденцията за продажба на посочената [цена].
– Друг играч може да я купи с команда /res market buy
sign:
Обяснение: Постави табела за продажба/наем

/res market sign [резиденция]
– Поставя табелата в посоката, в която гледаш.
buy:
Обяснение: Купи резиденция

/res market buy [резиденция]
– Купуваш резиденция, ако се продава.
unsell:
Обяснение: Спри продажбата на резиденцията си

/res market unsell [резиденция]
rent:
Обяснение: Наеми резиденция

/res market rent [резиденция] <AutoPay>
– Дава резиденцията под наем. Автоматичното подновяване на наема може
да е включено или изключено. ако е включено, резиденцията ще бъде
автоматично пренаета при изтичането на срока, ако собственика е разрешил.
rentable:
Обяснение: Обяви резиденцията за даване под наем.

/res market rentable [резиденция] [цена] [дни] <ПозволиПодновяване>
<ОставаНаПазара> <АвтоматичноПлащане>
– Прави резиденцията достъпна за наемане на определена [цена] за определен
брой [дни]
– Ако <ПозволиПодновяване> е true, ще може да се поднови преди изтичане
на срока.
– Ако <ОставаНаПазара> е true, ще продължи да се предлага, след като
последният наемател напусне.
– Ако <АвтоматичноПлащане> е true, парите за наем ще бъдат автоматично
отнемани от играчите, ако тази опция е избрана при наемането
autopay:
Обяснение: Настройваш автоматичното плащане

/res market autopay [резиденция] [true/false]
payrent:
Обяснение: Плащаш наема за определена резиденция

/res market payrent [резиденция]
confirm:
Обяснение: Потвърди освобождаване/премахване на наема

/res market confirm
unrent:
Обяснение: Премахва отдаването под наем на резиденцията.

/res market unrent [резиденция]
– Ако си наемателят, командата те озвобождава от наем занапред.
– Ако си собственикът, командата спира резиденцията от предлагане под
наем.
rc:

/res rc (резиденция)
– Включисе в чат канал на резиденцията.
Обяснение: Включи се в чат канала на резиденцията
SubCommands:
leave:
Обяснение: напускаш чат канала на резиденцията

/res rc leave
– Ако си в чат канал на някоя резиденция, ще го напуснеш
setcolor:
Обяснение: Настройва цветът за чат канала на резиденцията

/res rc setcolor [colorCode]
– Настройва цветът за чат канала на резиденцията
setprefix:
Обяснение: Настройва префикса на чат канала на резиденцията

/res rc setprefix [newName]
– Настройва префикса на чат канала на резиденцията
kick:
Обяснение: Изхвърля играч от чат канала

/res rc kick [имеиграч]
– Изхвърля играч от чат канала
expand:

/res expand (резиденция) [цифра]
– Разширява резиденцията в посоката, в която гледаш.
– Името на резиденцията не е задължително.
Обяснение: Разширява резиденцията в посоката, в която гледаш
compass:

/res compass <резиденция>
Обяснение: настроий стрелката накомпаса да сочи към резиденцията
lists:

– Предварително зададени права в резиденцията.
Обяснение: Списъци със зададени права
SubCommands:
add:
Обяснение: Добави списък

/res lists add <ИмеСписък>
remove:
Обяснение: Премахни списък

/res lists remove <ИмеСписък>
apply:
Обяснение: Активира списъка в резиденцията

/res lists apply <ИмеСписък> <резиденция>
set:
Обяснение: Настройва флагът

/res lists set <ИмеСписък> <flag> <value>
pset:
Обяснение: Настройва флаг за играч

/res lists pset <ИмеСписък> <имеиграч> <flag> <value>
gset:
Обяснение: Настройва флаг за група

/res lists gset <ИмеСписък> <group> <flag> <value>
view:
Обяснение: Виж списък

/res lists view <ИмеСписък>
reset:

/res reset <residence/all>
– Връща флаговете на резиденцията в първоначално състояние. Трябва да си
собственик или администратор, за да го направиш.
Обяснение: Нулиране флаговете на резиденцията
listhidden:

/res listhidden <имеиграч> <страница>
– показва скритите резиденции на играч
Обяснение: Покажи скритите резиденциии
raid:

/res raid start [resname] (имеиграч)
/res raid stop [resname]
/res raid kick [playerName]
/res raid immunity [add/take/set/clear] [resname/currentres] [time]
Обяснение: Управлявай рейдовете в резиденцията
setmain:

/res setmain (резиденция)
– Задава посочената резиденция за главна.
Обяснение: Задава резиденцията като главна, за да се покаже префикса в
чата
server:

/resadmin server [резиденция]
– Make a residence server owned.
Обяснение: Направи цялата земя на сървъра резиденция.
rt:

/res rt (worldname) (имеиграч)
– Телепортира те на случайно място в посочения свят.
Обяснение: Телепортира на случайно място в определен свят
mirror:

/res mirror [резиденция1] [резиденция2]
– копира флаговете от първата резиденция като флагове на втората резиденция.
Трябва да си собственик и на двете резиденции.
Обяснение: Копиране на флагове
shop:

– Управлява функцията магазин
Обяснение: Управлява магазина на резиденцията
SubCommands:
list:
Обяснение: показва списък от резиденции-магазини

/res shop list
– Показва списък с резиденции с флагът shop
vote:
Обяснение: Гласувай за магазин на резиденция

/res shop vote <резиденция> [цифра]
– Гласуваш за текущата или за определена резиденция
like:
Обяснение: Харесай магазин на резиденция

/res shop like <резиденция>
– Дава лайк за резиденцията
votes:
Обяснение: Показва гласовете за резиденциите-магазини

/res shop votes <резиденция> <страница>
– Shows full vote list of current or defined residence shop
likes:
Обяснение: Показва харесванията на резиденция

/res shop likes <резиденция> <страница>
– Показва пълния списък с харесвания за магазинът резиденция
setdesc:
Обяснение: настройва описание на магазинът-резиденция

/res shop setdesc [текст]
– Поставяш описание на резиденцията. За нов ред напиши /n
createboard:
Обяснение: Създава дъска за магазин

/res shop createboard [place]
– Създава дъска в избраното място. Място – позицията, в която да започне
да се попълва дъската
deleteboard:
Обяснение: Изтрива дъска на магазина

/res shop deleteboard
– Изтрива дъската на магазина с десен клик върху някоя табела
lset:

/res lset <резиденция> [blacklist/ignorelist] [material]
/res lset <резиденция> Info
– blacklist забранява определени блокове да бъдат поставяни в резиденцията.
– Ignorelist посочва кой вид блокове да не бъдат защитавани от резиденцията.
Обяснение: Променя забранените и игнорираните блокове
raidstatus:

/res raidstatus (resName/playerName)
Обяснение: Проверява рейд статуса на резиденция
pset:

/res pset <резиденция> [имеиграч] [флаг] [true/false/remove]
/res pset <резиденция> [имеиграч] removeall
– За да видиш списък с флаговете, използвай /res flags ?
Обяснение: Избираш флагове за определен играч в резиденцията
show:

/res show <резиденция>
Обяснение: Показва границите на резиденцията
flags:

– For flag values, usually true allows the action, and false denys the action.
Обяснение: Списък с флаговете
SubCommands:
anvil:
Translated: anvil
Обяснение: Позволява/забранява дейстивя с наковалнята

/res set/pset <резиденция> anvil true/false/remove
admin:
Translated: admin
Обяснение: Дава права на играч да променя флагове в резиденцията

/res pset <резиденция> admin true/false/remove
animalkilling:
Translated: animalkilling
Обяснение: Позволи или спри убийствата на животни и селяни

/res set/pset <резиденция> animalkilling true/false/remove
animals:
Translated: animals
Обяснение: Позволи или спри появяването на животни

/res set <резиденция> animals true/false/remove
anchor:
Translated: anchor
Обяснение: Позволи или спри използването на respawn anchor

/res set/pset <резиденция> anchor true/false/remove
anvilbreak:
Translated: anvilbreak
Обяснение: Позволи или спри чупенето на наковални

/res set <резиденция> anvilbreak true/false/remove
backup:
Translated: backup
Обяснение: При настройка true, връща резиденцията в първия вид (WordEdit
се изисква)

/res set <резиденция> backup true/false/remove
bank:
Translated: bank
Обяснение: Позволи или спри внасяне и теглене на пари от резиденцията

/res set/pset <резиденция> bank true/false/remove
bed:
Translated: bed
Обяснение: Позволи или спри играчите да ползват легла

/res set/pset <резиденция> bed true/false/remove
honey:
Translated: honey
Обяснение: Позволи или спри играчите да вземат мед

/res set/pset <резиденция> honey true/false/remove
honeycomb:
Translated: honeycomb
Обяснение: Позволи или спри играчите да вземат медни пити

/res set/pset <резиденция> honeycomb true/false/remove
beacon:
Translated: beacon
Обяснение: Позволи или спри действия с маяк

/res set/pset <резиденция> beacon true/false/remove
brew:
Translated: brew
Обяснение: Позволи или спри да използват стойки за отвари

/res set/pset <резиденция> brew true/false/remove
build:
Translated: build
Обяснение: Позволи или спри строенето

/res set/pset <резиденция> build true/false/remove
burn:
Translated: burn
Обяснение: Позволи или спри запалването на мобове в резиденцията

/res set <резиденция> burn true/false/remove
button:
Translated: button
Обяснение: Позволи или спри играчите да ползват бутони

/res set/pset <резиденция> button true/false/remove
cake:
Translated: cake
Обяснение: Позволи или спри яденето на торти

/res set/pset <резиденция> cake true/false/remove
canimals:
Translated: canimals
Обяснение: Позволи или спри появяване на къстъм животни

/res set <резиденция> canimals true/false/remove
chorustp:
Translated: chorustp
Обяснение: Позволи или спри телепорт до резиденцията с хорус плодове

/res set/pset <резиденция> chorustp true/false/remove
chat:
Translated: chat
Обяснение: Позволява включването към чат канала на резиденцията

/res set/pset <резиденция> chat true/false/remove
cmonsters:
Translated: cmonsters
Обяснение: Позволи или спри спаунването на ксътъм чудовища

/res set <резиденция> cmonsters true/false/remove
commandblock:
Translated: commandblock
Обяснение: Позволи или спри позлването на командни блокове

/res set/pset <резиденция> commandblock true/false/remove
command:
Translated: command
Обяснение: Позволи или спри използването на команди

/res set/pset <резиденция> command true/false/remove
container:
Translated: container
Обяснение: Позволи или спри употреба на фурни, сандъци, диспенсъри
и др….

/res set/pset <резиденция> container true/false/remove
coords:
Translated: coords
Обяснение: Скрива координатите на резиденцията

/res set <резиденция> coords true/false/remove
copper:
Translated: copper
Обяснение: Позволява модифицирането на медни блокове (метали)

/res set/pset <резиденция> copper true/false/remove
craft:
Translated: craft
Обяснение: Дава достъп до маса, енчантинг маса и стойка за отвари

/res set <резиденция> craft true/false/remove
creeper:
Translated: creeper
Обяснение: Позволи или спри експлозиите на крийпъри

/res set <резиденция> creeper true/false/remove
dragongrief:
Translated: dragongrief
Обяснение: Блокира чупенето на блокове от Драко

/res set <резиденция> dragongrief true/false/remove
day:
Translated: day
Обяснение: Настройва времето в резиденцията да е ден

/res set <резиденция> day true/false/remove
dye:
Translated: dye
Обяснение: Позволи или спри оцветяването на овце

/res set/pset <резиденция> dye true/false/remove
damage:
Translated: damage
Обяснение: Позволи или спри нараняването на всички мобове в резиденцията

/res set <резиденция> damage true/false/remove
decay:
Translated: decay
Обяснение: Позволи или спри капенето на листа в резиденцията

/res set <резиденция> decay true/false/remove
destroy:
Translated: destroy
Обяснение: Позволи или спри чупенето на блокове в резиденцията Има
предимство пред build флага

/res set/pset <резиденция> destroy true/false/remove
dryup:
Translated: dryup
Обяснение: Пречи на земята за изсъхва

/res set <резиденция> dryup true/false/remove
diode:
Translated: diode
Обяснение: Позволи или спри играчите да позлват рипийтъри

/res set/pset <резиденция> diode true/false/remove
door:
Translated: door
Обяснение: Позволи или спри да сепозлват врати и капаци

/res set/pset <резиденция> door true/false/remove
egg:
Translated: egg
Обяснение: Позволи или спри дейстивя с яйце на Драко

/res set/pset <резиденция> egg true/false/remove
enchant:
Translated: enchant
Обяснение: Позволи или спри употребата на енчантинг маси

/res set/pset <резиденция> enchant true/false/remove
explode:
Translated: explode
Обяснение: Позволи или спри взривовете в резиденцията

/res set <резиденция> explode true/false/remove
elytra:
Translated: elytra
Обяснение: Позволи или спри изпозлването на крила в резиденцията

/res set/pset <резиденция> elytra true/false/remove
enderpearl:
Translated: enderpearl
Обяснение: Позволи или забрани телепорта с ендперли

/res set/pset <резиденция> enderpearl true/false/remove
fallinprotection:
Translated: fallinprotection
Обяснение: Защитава от падащи блокове в резиденцията

/res set <резиденция> fallinprotection true/false/remove
falldamage:
Translated: falldamage
Обяснение: Защитава играчите от нараняване при падане

/res set <резиденция> falldamage true/false/remove
feed:
Translated: feed
Обяснение: Настройва резиденцията да храни играчите ѝ

/res set <резиденция> feed true/false/remove
friendlyfire:
Translated: friendlyfire
Обяснение: Позволи или забрани friendly fire

/res pset <резиденция> friendlyfire true/false/remove
fireball:
Translated: fireball
Обяснение: Позволи или спри огнените топки

/res set <резиденция> fireball true/false/remove
firespread:
Translated: firespread
Обяснение: Позволи или спри разпространението на огъня

/res set <резиденция> firespread true/false/remove
flowinprotection:
Translated: flowinprotection
Обяснение: Позволи или спри течности да текат към резиденцията (лава
и вода)

/res set <резиденция> flowinprotection true/false/remove
flow:
Translated: flow
Обяснение: Позволи или спри да текат течности (лава и вода)

/res set <резиденция> flow true/false/remove
flowerpot:
Translated: flowerpot
Обяснение: Позволи или спри действия със саксии

/res set/pset <резиденция> flowerpot true/false/remove
grow:
Translated: grow
Обяснение: Позволи или спри засяването на растения

/res set <резиденция> grow true/false/remove
glow:
Translated: glow
Обяснение: Играчите ще светят, когато са в резиденцията

/res set <резиденция> glow true/false/remove
harvest:
Translated: harvest
Обяснение: Позволи обиране (жънене) на растенията

/res set/pset <резиденция> harvest true/false/remove
hotfloor:
Translated: hotfloor
Обяснение: Спира наранявания от магма блоковете

/res set <резиденция> hotfloor true/false/remove
hidden:
Translated: hidden
Обяснение: Скрива резиденцията от команда list или listall

/res set <резиденция> hidden true/false/remove
hook:
Translated: hook
Обяснение: Позволи или спри закачането с въдици в резиденцията за
животни и предмети

/res set/pset <резиденция> hook true/false/remove
healing:
Translated: healing
Обяснение: Позволяването на този флаг кара резиденцията да лекува
играчите

/res set <резиденция> healing true/false/remove
iceform:
Translated: iceform
Обяснение: Защитава от образуване на лед

/res set <резиденция> iceform true/false/remove
icemelt:
Translated: icemelt
Обяснение: Защитава леда от топене

/res set <резиденция> icemelt true/false/remove
ignite:
Translated: ignite
Обяснение: Позволи или спри паленето на огън

/res set/pset <резиденция> ignite true/false/remove
itemdrop:
Translated: itemdrop
Обяснение: Позволи или спри хвърлянето на предмети

/res set/pset <резиденция> itemdrop true/false/remove
itempickup:
Translated: itempickup
Обяснение: Позволи или спри вземането на предмети от пода

/res set/pset <резиденция> itempickup true/false/remove
jump2:
Translated: jump2
Обяснение: Позволява да скачаш 2 блока височина

/res set <резиденция> jump2 true/false/remove
jump3:
Translated: jump3
Обяснение: пзоволява да скачаш 3 блока височина

/res set <резиденция> jump3 true/false/remove
keepinv:
Translated: keepinv
Обяснение: Играчите запазват инвентарите си след смърт

/res set <резиденция> keepinv true/false/remove
keepexp:
Translated: keepexp
Обяснение: Играчите запазват ХР след смърт

/res set <резиденция> keepexp true/false/remove
lavaflow:
Translated: lavaflow
Обяснение: Позволи или спри течът на лава (има предимство пред фклаг
flow)

/res set <резиденция> lavaflow true/false/remove
leash:
Translated: leash
Обяснение: Позволи или спри връзването на животни

/res set/pset <резиденция> leash true/false/remove
lever:
Translated: lever
Обяснение: Позволи или спри играчите да ползват лостове

/res set/pset <резиденция> lever true/false/remove
mobexpdrop:
Translated: mobexpdrop
Обяснение: Спира мобовете да пускат ХР при смърт

/res set <резиденция> mobexpdrop true/false/remove
mobitemdrop:
Translated: mobitemdrop
Обяснение: Спира мобовете да пускат предмети при смърт

/res set <резиденция> mobitemdrop true/false/remove
mobkilling:
Translated: mobkilling
Обяснение: Позволи или спри убийството на мобове

/res set/pset <резиденция> mobkilling true/false/remove
monsters:
Translated: monsters
Обяснение: Позволи или спри спаунването на чудовища

/res set <резиденция> monsters true/false/remove
move:
Translated: move
Обяснение: Позволи или спри придвижването през резиденцията

/res set/pset <резиденция> move true/false/remove
nametag:
Translated: nametag
Обяснение: Позволи или спри използването на табелка с име (nametag)

/res set/pset <резиденция> nametag true/false/remove
nanimals:
Translated: nanimals
Обяснение: Позволи или спри естественото появяване на животи

/res set <резиденция> nanimals true/false/remove
nmonsters:
Translated: nmonsters
Обяснение: Позволи или спри естественото появяване на чудовища

/res set <резиденция> nmonsters true/false/remove
night:
Translated: night
Обяснение: Установява нощ в резиденцията

/res set <резиденция> night true/false/remove
nofly:
Translated: nofly
Обяснение: Позволи или спри летенето в резиденцията

/res set/pset <резиденция> nofly true/false/remove
fly:
Translated: fly
Обяснение: Контролира летенето на играчи в резиденцията

/res set/pset <резиденция> fly true/false/remove
nomobs:
Translated: nomobs
Обяснение: Спира чудиовищата да влизат в резиденцията. Изисква AutoMobRemoval
да е активирано

/res set <резиденция> nomobs true/false/remove
note:
Translated: note
Обяснение: Позволи или спри играчите да ползват нотни блокове

/res set/pset <резиденция> note true/false/remove
nodurability:
Translated: nodurability
Обяснение: Възпрепятства предметите да губят здравина

/res set <резиденция> nodurability true/false/remove
overridepvp:
Translated: overridepvp
Обяснение: Прескача PvP защитата от други плъгини

/res set <резиденция> overridepvp true/false/remove
pressure:
Translated: pressure
Обяснение: Позволи или спри играчите да ползват редстон плочи

/res set/pset <резиденция> pressure true/false/remove
piston:
Translated: piston
Обяснение: Позволи или спри буталата да издърпват или бутат блокове
в резиденцията

/res set <резиденция> piston true/false/remove
pistonprotection:
Translated: pistonprotection
Обяснение: Позволи или спри бутала да вкарват или изкарват блокове
от резиденцията

/res set <резиденция> pistonprotection true/false/remove
place:
Translated: place
Обяснение: Позволи или спри поставянето на блокове. Флагът има Предимство
пред build флага

/res set/pset <резиденция> place true/false/remove
pvp:
Translated: pvp
Обяснение: Позволи или спри pvp в резиденцията

/res set <резиденция> pvp true/false/remove
rain:
Translated: rain
Обяснение: Вали дъжд в резиденцията

/res set <резиденция> rain true/false/remove
respawn:
Translated: respawn
Обяснение: Автоматично респаунва играч

/res set <резиденция> respawn true/false/remove
riding:
Translated: riding
Обяснение: Възпира язденето на животни

/res set/pset <резиденция> riding true/false/remove
shoot:
Translated: shoot
Обяснение: Позволи или спри изстрелването на проектили (стрели и др.)

/res set <резиденция> shoot true/false/remove
sun:
Translated: sun
Обяснение: Активира само слънчево време в резиденцията

/res set <резиденция> sun true/false/remove
shop:
Translated: shop
Обяснение: Доабвя резиденцията в списък с магазини-резиденции

/res set <резиденция> shop true/false/remove
snowtrail:
Translated: snowtrail
Обяснение: Деактивира снежните следи от снежния човек

/res set <резиденция> snowtrail true/false/remove
spread:
Translated: spread
Обяснение: Деактивира разпространението на блокове (мицелиум, трева)

/res set <резиденция> spread true/false/remove
snowball:
Translated: snowball
Обяснение: Деактивира удара със снежни топки

/res set <резиденция> snowball true/false/remove
sanimals:
Translated: sanimals
Обяснение: Позволи или спри спаунването на животни от спаунер и яйца

/res set <резиденция> sanimals true/false/remove
shear:
Translated: shear
Обяснение: Позволи или спри стригането на овце

/res set/pset <резиденция> shear true/false/remove
smonsters:
Translated: smonsters
Обяснение: Позволи или спри спаунването на чудовища от спаунер и яйца

/res set <резиденция> smonsters true/false/remove
subzone:
Translated: subzone
Обяснение: Позволява на играч да прави самостоятелни зони

/res set/pset <резиденция> subzone true/false/remove
title:
Translated: title
Обяснение: Скрива или показва съобщенията при влизане/излизане

/res set <резиденция> title true/false/remove
table:
Translated: table
Обяснение: Позволи или спри играчите да ползват работна маса (crafting
table)

/res set/pset <резиденция> table true/false/remove
tnt:
Translated: tnt
Обяснение: Позволи или спри взривяването на TNT

/res set <резиденция> tnt true/false/remove
tp:
Translated: tp
Обяснение: Позволи или забрани телепортирането в резиденцията

/res set/pset <резиденция> tp true/false/remove
trade:
Translated: trade
Обяснение: Позволи или спри villager trading in residence

/res set/pset <резиденция> trade true/false/remove
trample:
Translated: trample
Обяснение: Позволи или спри чупенето на посеви при скачане върху тях

/res set <резиденция> trample true/false/remove
use:
Translated: use
Обяснение: Позволи или спри употребата на врати, бутони, лостове и
др…

/res set/pset <резиденция> use true/false/remove
vehicledestroy:
Translated: vehicledestroy
Обяснение: Позволи или спри чупенето на превозни средства

/res set/pset <резиденция> vehicledestroy true/false/remove
witherspawn:
Translated: witherspawn
Обяснение: Позволи или спри спаунването на уидъри

/res set <резиденция> witherspawn true/false/remove
phantomspawn:
Translated: phantomspawn
Обяснение: Позволи или спри спаунването на фантоми

/res set <резиденция> phantomspawn true/false/remove
witherdamage:
Translated: witherdamage
Обяснение: Позволи или спри нараняванията от уидъри

/res set <резиденция> witherdamage true/false/remove
witherdestruction:
Translated: witherdestruction
Обяснение: Позволи или спри чупенето на блокове от уидъри

/res set <резиденция> witherdestruction true/false/remove
waterflow:
Translated: waterflow
Обяснение: Позволи или спри теча на вода в резиденцията. Има предимство
пред flow флага

/res set <резиденция> waterflow true/false/remove
wspeed1:
Translated: wspeed1
Обяснение: Променя скоростта при ходене на играчите на %1

/res set <резиденция> wspeed1 true/false/remove
wspeed2:
Translated: wspeed2
Обяснение: Променя скоростта при ходене на играчите на %1

/res set <резиденция> wspeed2 true/false/remove
safezone:
Translated: safezone
Обяснение: Setting to true makes the residence clean bad effects from
its occupants

-Usage: /res set <residence> safezone true/false/remove
brush:
Translated: brush
Обяснение: Allows or denys block brushing

-Usage: /res set/pset <residence> brush true/false/remove
goathorn:
Translated: goathorn
Обяснение: Allows or denys goat horn usage

-Usage: /res set/pset <residence> goathorn true/false/remove
remove:

/res remove [residence_name]
Обяснение: Изтрива резиденция.
signupdate:

/res signupdate
Обяснение: Ъпдейтва табелите в резиденцията
current:

/res current
Обяснение: Показва в коя резиденция се намираш
reload:

/res reload [config/lang/groups/flags]
Обяснение: Презарежда файловете
leaveraid:

/res leaveraid
Обяснение: Напускаш рейда
setowner:

/resadmin setowner [резиденция] [имеиграч] (-keepflags)
Обяснение: Променя собственика на резиденцията
defend:

/res defend [resName] (имеиграч)
Обяснение: Включваш се в рейд защитата на резиденцията
attack:
Обяснение: Започва рейд на резиденцията

/res attack [resName]
unstuck:

/res unstuck
Обяснение: Телепортира те извън резиденцията
subzone:

/res subzone <резиденция> [ИмеЗона]
– Ако не напише име на резиденция, ще използва иемто на резиденцията, в
която се намираш.
Обяснение: Създава самостоятелни зони в резиденцията.
removeworld:

/res removeworld [worldname]
– Can only be used from console
Обяснение: Премахва всички резиденции от света
limits:

/res limits (имеиграч)
– Shows the limitations you have on creating and managing residences.
Обяснение: Виж лимитите.
set:

/res set <резиденция> [флаг] [true/false/remove]
– To see a list of flags, use /res flags ?
– These flags apply to any players who do not have the flag applied specifically
to them. (see /res pset ?)
Обяснение: Настройва основните флагове на резиденцията
clearflags:

/res clearflags <резиденция>
Обяснение: Премахва всички флагове от резиденция
message:

/res message <резиденция> [enter/leave] [message]
– Настрова съобщението при влизане/излизане от резиденцията
/res message <резиденция> remove [enter/leave]
– Премахва съобщенията при влизане/излизане от резиденцията.
Обяснение: Manage residence enter / leave messages
command:

/res command <резиденция> <allow/block/list> <command>
– Показва списък, добавя/премахва позволени/забранени команди в резиденцията
– Използвай _ за да включиш команда, включваща няколко думи
Обяснение: Управлява позволениете и забранените команди в резиденцията
confirm:
Обяснение: Потвърди премахването на резиденцията

/res confirm
– Потвърждавва премахването на резиденция
resadmin:

/res resadmin [on/off]
Обяснение: Активира или деактивира администратор на резиденцията
tpset:

/res tpset
– Поставя телепорт точката на резиденцията на мястото, на което стоиш.
– Трябва да си в резиденцията, за да напишеш командата.
– Също трябва да си собственик или д аимаш +admin флаг за резиденцията.
Обяснение: Настрой мястото за телепорт в резиденцията
tpconfirm:

/res tpconfirm
– Телепортира те в резиденцията, въпреки че телепортът е опасен.
Обяснение: Игронираш предупреждението за опасно телепортиране
removeall:

/res removeall [owner]
– Премахва всички резиденции на определения собственик.
– Requires /resadmin if you use it on anyone besides yourself.
Обяснение: Remove all residences owned by a player.
material:

/res material [material]
Обяснение: Провери дали блокът/материалът съществова по ID
kick:

/res kick <имеиграч>
– Трябва да си собственик или админ, за да го направиш
– Играчът трябва да е онлайн
Обяснение: Изритва играч от резиденцията.
sublist:

/res sublist <резиденция> <страница>
– Показва самостоятелните зони в резиденцията
Обяснение: Показва самостоятелните зони в резиденцията
rename:

/res rename [OldName] [NewName]
– Трябва да си собственик или админ, за да го направиш
– Името не бива да е използвано вече за друга резиденция.
Обяснение: Сменя името на резиденция.
setallfor:

/res setallfor [playerName] [флаг] [true/false/remove]
Обяснение: Настройва основни влагове за всички резиденции, които притежава
играчът
lease:

/res lease [renew/cost] [резиденция]
– /res lease cost ще покаже колко струва подновяването на наема
– /res lease renew ще поднови наемът върху резиденция
Обяснение: Управлява наема на резиденции
SubCommands:
set:
Обяснение: Настройва времето за наемане

/resadmin lease set [резиденция] [#days/infinite]
– Настройва наемът на резиденцията за определен брой дни или безкрайно
renew:
Обяснение: Време за подновяване на наем

/resadmin lease renew <резиденция>
– подновява времето за анем на резиденцията, в която си, или на посочена
list:
Обяснение: Виж списък с анеми на тази резиденция

/resadmin lease list <резиденция> <страница>
– Показва времето за наем на всички самостоятелни зони
expires:
Обяснение: Крайна дата на наема

/resadmin lease expires <резиденция>
– Показва кога изтича наемът на резиденцията
cost:
Обяснение: Показва цената за подновяване

/resadmin lease cost <резиденция>
– Показва колко пари са ти нужни за подновяване на наема
tp:

/res tp [резиденция]
– Телепортира те до резиденцията, трябва ти +tp флаг или трябва да си собственикът.
– Твоите права също трябва да го позволяват.

Powered by BetterDocs